Revisorns roll vid bokslut och årsredovisningar

Jag jobbar som revisor och har hand om många företag. Alla företag är olika och det gäller för mig att hitta det bästa sättet att göra årsredovisningen på. En sak som jag kan tycka är svårt är både försäkringar och placeringar av fonder och liknande. För att få bästa hjälpen så kontaktade jag söderberg & partners som är riktigt duktiga inom området. Jag ska erkänna att jag också passade på att se över det privata för egen del. Jag upplevde dem som otroligt kunniga inom området och de förklade allt på ett pedagogiskt sätt från grunden så att jag förstod innebörden. Nu känner jag mig mycket säkrare i min roll och trygg i vetskapen om att jag kommer göra rätt. Dessutom har jag placerat i olika fonder och tänker att det är en mycket bra investering för framtiden – på det är jag ordentligt försäkrad nu.

Revisorn sköter mina papper